מאמרים נוספים:

@@@@@ נפתחה ההרשמה למרתונים במאקרו 1 @@@@@@ 
================================================


--- סה"כ ייערכו 3 מרתונים, כאשר כל מרתון יכלול כשליש מחומר הקורס, ואינו תלוי בשני.


 --- במרתונים נתמקד בהבנת החלקים העיקריים בכל נושא ובפתרון שאלות מבחינות.

        המרתונים אינם מכסים את כל הפינות ותתי הנושאים בחומר הקורס.


 --- תלמידי כל מרתון יקבלו חוברת קורס הכוללת פירוט של החומר ודוגמאות נוספות לשאלות.


================================================
(*) מרתון 1 ייערך ביום שלישי (7.2) בשעות 15:00-19:30 ויכלול את הנושאים :

המודל הקיינסיאני, ארבעת הגרפים ותצרוכת על פני זמן.


(*) מרתון 2 ייערך ביום רביעי (8.2) בשעות 15:00-19:30 ויכלול את הנושאים :

פונקציית ההשקעה ועקומת פיליפס.


(*) מרתון 3 ייערך ביום שישי (10.2) בשעות 9:00-14:00 ויכלול את הנושאים :

מדיניות מוניטארית ומדיניות פיסקאלית. 


================================================
מס' המקומות מוגבל - רק אלו שנרשמו וקיבלו אישור יוכלו להשתתף בשיעור ולקבל חומרי לימוד. 


אנא הירשמו רק במידה ואתם בטוחים בהגעתכם. בהרשמה ציינו את המרתונים להם אתם מעוניינים להירשם.

מאקרו 1 בינתחומי- מרתונים

02/02/16