קורסים פרונטליים {תשפ"ב 21-22}

{סמסטר א'} 

מיקרו כלכלה 2 - המרכז הבינתחומי הרצליה - ד"ר נדב לוי

 

מבוא לאקונומטריקה - המרכז הבינתחומי הרצליה - ד"ר אסנת ליפשיץ

 

מאקרו כלכלה 1 - המרכז הבינתחומי הרצליה - ד"ר אורן לוינטל

 

{סמסטר ב'} 

מיקרו כלכלה 3 - המרכז הבינתחומי הרצליה - ד"ר נדב לוי

 

יישומים אקונומטריים - המרכז הבינתחומי הרצליה - פרופ' צבי אקשטיין וד"ר טלי לרום

 

מאקרו כלכלה 2 - המרכז הבינתחומי הרצליה - ד"ר יניב לוי וד"ר טלי רגב